Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

Nasza szkoła podjęła współpracę ze szkołą językową Clan City, która jest centrum egzaminacyjnym autoryzowanym przez Cambridge Assesment English. Dzięki tej inicjatywie od roku szkolnego 2021/2022 będziemy mogli przeprowadzać egzaminy Cambridge English Qualifications!

Egzaminy Cambridge English to uznawane i honorowane na całym świecie certyfikaty, potwierdzające znajomość języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Certyfikaty Cambridge English to często pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych, a dla najmłodszych jest to najlepsza motywacja do dalszej nauki języka i oswajanie stresu egzaminacyjnego.

Już w sesji wiosennej 2022 oferujemy możliwość zdawania egzaminów na poziomach:

Pre A1 Starters
A1 Movers
A2 Flyers
A2 Key for Schools.

Wszystkie części egzaminów odbywać się będą w naszej szkole.
Więcej informacji można uzyskać od koordynatora egzaminów Cambridge - pani Aleksandry Gaździckiej.

zobacz certyfikat